1.OS KFUK-KFUM-SPEIDERE

Vær beredt!

Hensikten med
hjemmesiden

Om oss

Lederne

Rovere

"Peffer" og "Asser"

Aldersinndelingen

Oppdagerprogram

Stifinnerprogram

Unge Vandrere
program

Store Vandrere
program

Førerpatruljeprogram

Leir

Speiderdrakten

Speiderbønn og løfte

Lenker

Turmatoppskrifter

Utstyr

HUSK Å SJEKKE SPEIDERPROGRAMMET

Fremmøtested på speidermøtene er Speiderloftet på Kyrkjetunet, dersom det ikke er gitt beskjed om noe annet, f.eks på programmet.
Dag og tidspunkt
er mandager fra kl. 18:00 til 19:30. (Oppdagarar har vanlegvis møtetidspunkt kl 17.30-19). Også her bør man sjekke programmet for eventuelle endringer.

Bekledning: Vi forsøker å være mest mulig utendørs, om det så bare er på Kyrkjeflaten, så speiderne bør alltid være kledd for uteaktivitet. De som har fått speiderskjerf skal bruke dette på alle møter/aktiviteter, og vi oppfordrer alle som har speiderskjorte til også å benytte denne flittig. (Se forøvrig under "speiderdrakten").

***

Vi har ei lukka facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1oskm/  

for deling av foto, påminningar, etterlysning av gjengløymde ting, salg av speidarskjorter m.m.

***

 

Siste nytt:


"Gammelt nytt:

Viktige nyheter i haust (2019):

-          Oppdagarar har vanlegvis møtetidspunkt kl 17.30-19. (Ved fellesmøter med resten av gruppa blir tidspunkt avtalt separat)

-          Kommunikasjonsplattform:
Vi kjem til å gå over til å bruke Spond-appen til å gje fortløpande meldingar til foreldre. Fram til no har vi brukt eit mylder at kommunikasjonsmåtar (sms, messenger, mail, facebook, etc), men vi ønskjer å ha ein felles kanal for alle aldersgrupper. Mange idrettslag og speidargrupper har tatt i bruk Spond, og tilbakemeldingane er svært gode. Her i Os er den tatt i bruk på fotball og håndball. Websida vil fortsatt bestå, men vil innehalde mest «statisk» informasjon, som ikkje er nødvendig å endre så mykje på.
Dei som alt er medlem i speidaren, vil etter kvart få tilsendt ein invitasjon til Spond – bruk den! Nye medlemer kan bruke følgjande lenke for å få tilgang: :
https://group.spond.com/ZZBFE

 

1.Os valgt følgande inndeling på våre speidarar:

1. og 2. klasse – Oppdagarar

3. og 4. klasse – Stifinnarar

5. -6. klasse - Unge Vandrarar

7. til 10. klasse -Store  Vandrarar

8.-10. klasse har også eigne møter som Førarpatrulje. Sjå eigen plan.

 

 

 

Jeg setter stor pris på å bli gjort oppmerksom på når det oppdages feil med lenker , eller annet som ikke fungerer, slik at jeg kan få ordnet det.


                    

MX sport avtalen: Man må benytte MX sport sitt avtalekort når man ønsker å handle med 15% rabatt. Les mer under "Utstyr".

 

Noe ekstra å se frem til:   

 


  

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Alle henvendelser ang. speideren, påmelding m.m rettes til gruppelederen Øyvind Sundfjord. (Se under "Lederne")

Dersom du ønsker å få noe med på disse sidene, kontakt:

Per Solberg
Velumsbrekkene 3, 5208 OS

E-post: solberg_per@yahoo.no

Tilbake til startsiden                                                                                                                                                     Sist endret: 31 oktober 2019